Prijzen

 

De tarieven voor het huren van de parkeerplaatsen zijn enerzijds afhankelijk van de duur waardoor de huurovereenkomst wordt aangegaan en anderzijds van het aantal plaatsen wordt gehuurd.

Abonnementen

Huurprijs per parkeerplaats per jaar (incl. BTW)

1 jaar € 720,-

Huurprijsbetaling

Per kwartaal vooruit

Huuraanpassing

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Werknemers Laag (2000-100), gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) te Voorburg/Heerlen. De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren.